Lễ chung thất cố Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

0
4

Ba vị sư dâng cơm, trà, hoa, quả lên trước bàn thờ cố HT Thích Giác Nhiên. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Cố đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới viên tịch vào lúc 10 giờ 30 tối thứ Hai, ngày 3 tháng 8, 2015. Sáng thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015, môn đồ pháp quyền của cố Hòa Thượng đã tổ chức lễ Chung Thất (49 ngày) cho vị thầy của mình. Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của hầu hết chư tôn đức Tăng, Ni các chùa, tự viện trong vùng Orange County và nhiều địa phương khác.

Đúng 10 giờ, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang tại Santa Ana đã đứng chủ lễ cúng cơm, trà, hoa quả trước bàn thờ có đặt chân dung và an vị tro cốt của cố Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Các chư tôn đức Tăng, Ni thuộc môn đồ pháp quyền đều chit trên đầu khăn tang màu vàng, quỳ gối trước bàn thờ. Ba vị quỳ trên cùng theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng Minh Tuyên, rót trà ba lần vào chung trà rồi dâng lên bàn thờ cùng hai vị khác dâng hoa, trái cây. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên đọc những lời khấn nguyện, bày tỏ lòng biết ơn cố Hòa Thượng đã khai sinh Tổ Đình Minh Đăng Quang để hôm nay môn đồ pháp quyền được thụ hưởng, trong đó có câu: “ Hôm nay mình được vẻ vang/ Nhớ ơn Thầy Tổ gian nan buổi đầu.”

Sau lễ cúng cơm, trà và hoa trái, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên mời toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni ra phía ngoài thọ trai. Sau khi thọ trai, Hòa Thượng sám chủ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm vào chánh điện cử hành lễ Chung Thất.

Chúng tôi xin Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cho biết ý nghĩa việc cúng 49 ngày. Hòa Thượng trả lời, “Sở dĩ có 49 ngày theo Phật giáo nói thì từ ngày thứ nhứt đến ngày thứ 49, mỗi ngày có một lần chết trong cái thần thức con người. Ngày thứ 49 là ngày kết liễu cái định nghiệp, ngày người đó ra đi. Do đó đến ngày thứ 49 là ngày người đó sẽ về một cảnh giới nào tùy theo cái nghiệp của họ.

“Tuy nhiên có hai vấn đề. Một là cái người tạo nghiệp cực ác thì khi vừa chết là Diêm Chúa kéo đi liền. Hai là người cực thiện khi vừa tắt hơi thở thì có Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm rước đi liền. Trường hợp thứ ba, ai ai cũng phải nằm trong định luật là từ ngày thứ nhứt cho đến ngày 49 kết liễu cái định nghiệp của mình, nên ngày đó rất quan trọng. Tất cả con cháu phải làm cái lễ cầu nguyện cho hương linh vừa mất đó, nhờ cái lực của chư Tăng cũng như nhờ lòng hiếu thảo của tất cả mọi người, người đó sẽ được phước báu để về cảnh giới nào đó. Đó là ý nghĩ 49 ngày.”

Thi hài cố đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã được đưa về an táng tại Việt Nam.

Bài THANH PHONG / :VD:

SHARE