Lắp hệ thống quan trắc độc lập tại nhà máy xả thải

0
9

Theo ông, việc xả thải từ các nhà máy nếu không được kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, nhất là môi trường biển và sức khỏe của người dân.

Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều cơ sở sản xuất, nhà máy hàng ngày xả ra môi trường một lượng nước thải lớn, tuy nhiên việc kiểm tra không sát sao, thường xuyên.

Ông nói: “Kiểm tra nước thải ở nhà máy mà cứ đứng ngoài ngó ngàng, căn cứ vào hệ thống của nhà máy thì làm sao biết được xả thải chừng nào, thông số trong nước thải có trung thực không.

Tại mỗi điểm xả thải phải lắp ngay hệ thống quan trắc độc lập. Chúng ta giữ luôn chìa khóa để chủ động kiểm tra. Nếu đơn vị nào trì hoãn đưa hệ thống quan trắc độc lập này vào là chắc chắn có vấn đề, chậm trễ là phải đặt nghi vấn ngay”.

Chủ tịch thành phố đề nghị Sở TNMT khẩn trương tiến hành lắp đặt và tuyệt đối không giao cho các nhà máy quản lý hệ thống quan trắc này.

Sở TNMT, các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra thường xuyên, căn cứ vào kết quả quan trắc nước thải sẽ biết được nhà máy nào vi phạm, tùy mức độ để có biện pháp xử lý thích đáng.

Theo Trí Thức Trẻ