Lao động trẻ em tăng do tác động của biến đổi khí hậu

Trẻ em đánh giày ở Hà Nội.

Nhiều trẻ em Việt Nam sẽ bị buộc phải làm việc từ khi còn nhỏ do khí hậu biến đổi.

Đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc hội thảo thảo luận các quy định về chính sách đối phó những tác động của biến đổi khí hậu đối với trẻ em, vừa được tổ chức tại Hà Nội, do Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, ông Nguyễn Trọng Đàm cho rằng thiên tai có thể ảnh hưởng trực tiếp trẻ em và nghèo đói có thể buộc trẻ em phải nghỉ học để tham gia các hoạt động kinh tế, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Theo số liệu thống kê năm 2016 của Cục Trẻ em năm 2016, có gần 1,75 triệu trẻ em Việt Nam từ 5 đến 17 tuổi lao động nặng; cụ thể 67% làm việc trong ngành nông nghiệp, 16% trong ngành xây dựng và 17% trong ngành dịch vụ.

RFA

SHARE