Lãnh tụ Triều Tiên muốn nối lại đàm phán sáu bên

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE