Lãnh tụ Triều Tiên muốn nối lại đàm phán sáu bên

0
25

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE