Lãnh đạo Hong Kong khẳng định chưa nghĩ tới chuyện từ chức (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt