Lãnh đạo Chính phủ “hối thúc” thu phí không dừng tại các trạm BOT

0
11
Thu phí không dừng sẽ đảm bảo sự công bằng và minh bạch

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và nhà đầu tư dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư dự án giao thông đường bộ BOT để bổ sung các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ vào Dự án ETC.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, mục đích nhằm đẩy nhanh việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, như lộ trình yêu cầu tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017, bảo đảm quyền lợi giữa nhà đầu tư dự án BOT và nhà đầu tư dự án ETC.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT xác định doanh thu hoàn vốn cho dự án ETC từ phần chênh lệch giữa mức khoán chi phí tổ chức, quản lý thu giá quy định trong hợp đồng BOT sau khi trừ đi giá trị quyết toán chi phí thực tế tổ chức thu hàng năm của dự án BOT.

Trường hợp áp dụng các biện pháp nêu trên vẫn chưa bảo đảm tính khả thi của dự án ETC, Bộ GTVT đánh giá kỹ hiệu quả của việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Nếu làm tăng hiệu quả tổng thể của dự án BOT, Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính phương án sử dụng một phần tăng thu hàng năm giữa doanh thu giá dịch vụ thực tế so với doanh thu dự kiến theo phương án tài chính của dự án BOT để bổ sung phần thiếu hụt nguồn thu giá dịch vụ của dự án ETC.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, làm rõ mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (lưu ý làm rõ chi phí tổ chức thu đối với từng khâu trong hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; chi phí quản lý, giám sát, hậu kiểm…).

Ban hành mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để áp dụng thống nhất đối với tất cả các dự án BOT trong cả nước theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và nhà đầu tư các dự án BOT.

Theo Dân Trí