Lần đầu vào bếp và chắc cũng sẽ là lần cuối cùng của anh ấy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.972 seconds.