Làm sao để các tổ chức hội không phải là sân sau của quan chức?

0
17

Dự thảo Luật về quyền lập hội do Hội Nhà báo độc lập Việt Nam tổ chức biên soạn, bổ sung trên nền của dự thảo luật này do Bộ Nội vụ chấp bút, cho thấy vẫn còn bỏ qua một thực trạng, là nhiều hội, hiệp hội có chủ tịch là quan chức cấp cao, hàm từ thứ trưởng trở lên, ngồi vào ghế lãnh đạo cao nhất. Đây sẽ là hệ lụy của lợi ích nhóm mà công luận lên tiếng.

Chúng ta cứ trăn trở là làm sao để có được một đội ngũ cán bộ công chức mẫn cán và hết lòng với nhiệm vụ được giao. Chính phủ đã từng xây dựng đề án nâng cao chất lượng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, nhưng cứ cho tham gia hội rồi lấy thời gian của nhà nước để làm việc cho hội là điều hết sức mâu thuẫn, điều này làm cho đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta thật phân tán.

Thời gian làm việc của nhà nước thì nhà nước trả lương, nhưng có quá nhiều các loại hội họp đã lấy thời gian tham gia vào các hoạt động như công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, thêm vào việc tham gia hội này, hội nọ thì còn bao nhiêu thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao? Theo tôi cần quy định như thế nào để hạn chế tối đa việc cán bộ công chức tham gia hội mới là phù hợp.

Một điều quan trọng nữa, là trong thực tế có những việc tham gia hội không ảnh hưởng gì đến việc thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước, của cán bộ công chức đó, nhưng lại có hội, việc tham gia lại rất có ảnh hưởng đến việc thực hiện thẩm quyền nhà nước giao cho công chức trước đó, mà theo tôi thì không thể cho phép được. Ví dụ, anh là cán bộ công chức có thẩm quyền được giao quản lý nhà nước, nếu tham gia các hội như Hội làm vườn, Hội thi thả diều, Hội thi chim thì ai tham gia cũng có thể được. Song nếu anh làm việc cơ quan có thẩm quyền cấp phép và sản xuất kinh doanh phân bón, mà tham gia Hiệp hội phân bón, thành viên chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón, là không thể được.

Tương tự như vậy, anh làm ở cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho việc sản xuất kinh doanh thực phẩm, mà anh lại tham gia Hiệp hội sữa thì cũng khó chấp nhận. Không những là không tham gia được, mà thậm chí cần phải cấm trong một khoảng thời gian bao nhiêu năm sau khi anh nghỉ hưu, anh không được tham gia các hội có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước mà anh được giao trước đây.

Theo tôi được biết thì một số nước đã quy định rất chặt chẽ vấn đề này, để tránh trường hợp khi anh đang đương chức, khi thực hiện thẩm quyền được giao, anh tạo điều kiện cho tổ chức đó, đến khi nghỉ hưu là anh nhảy sang đó anh làm luôn để hưởng lợi, họ coi đó là một biện pháp để chống tham nhũng.

Cũng xin nói thêm, dự thảo luật chưa có điều khoản nói về các tổ chức hội đã có luật chuyên ngành điều chỉnh riêng, thì sẽ bị điều chỉnh tiếp theo ra sao ở dự luật này? Ví dụ như Hiệp hội công chứng, có Luật công chứng, Hiệp hội kế toán có Luật Kế toán…

Về giải thể hội quy định tại Điều 26 ở bản dự thảo. Điều này quy định hai hình thức, đó là tự giải thể và bị giải thể. Cả hai trường hợp này đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể. Vấn đề ở đây là cơ quan nhà nước chỉ cấp giấy đăng ký thành lập hội, và sau khi đại hội thành lập hội thì công nhận điều lệ và người đại diện hợp pháp của hội. Như vậy, hội được thành lập là do đại hội của các hội viên lập ra hội, mà cơ quan quản lý hành chánh chỉ công nhận thôi. Thông thường, cơ quan có quyền ra quyết định thành lập thì cơ quan đó có thẩm quyền quyết định giải thể. Ở đây cơ quan nhà nước không ra quyết định thành lập, nhưng lại có quyền ra quyết định giải thể thì có phù hợp không?

SHARE