Làm rõ việc bác sỹ quát, miệt thị bệnh nhân người dân tộc

Ngày 19/4, Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế TP HCM kiểm tra, xử lý thông tin việc cán bộ y tế quát, miệt thị bệnh nhân người dân tộc.

Theo văn bản, ngày 16/4, trên các phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin về việc bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 bị tố quát, miệt thị bệnh nhân người dân tộc.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP HCM kiểm tra nội dung thông tin trên, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế.

theo TTXVN/VIETNAM+