Làm đường, nhà thành hầm: Dự án phải có kinh phí để giải quyết

0
6

Nhà anh Nguyễn Vũ Thái Hưng thấp hơn mặt đường Phạm Văn Đồng gần 2m, phải dùng cầu thang để đi từ nhà lên mặt đường

Cụ thể, TP sẽ thành lập tổ công tác liên ngành để đề xuất khung pháp lý và mức hỗ trợ hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do Sở Xây dựng làm tổ trưởng và thành viên là lãnh đạo các sở ngành.

Trường hợp khi xây dựng đường có cao độ chuẩn cao hơn nhà dân gây ra hiện tượng nước chảy tràn, không kết nối được giao thông (từ nhà ra đường), tổ công tác liên ngành đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ và quỹ để hỗ trợ chung trên địa bàn TP.

Trong đó, nếu dự án không xử lý khắc phục được nước chảy tràn thì mới có chính sách hỗ trợ hộ dân.