Làm ăn thua lỗ, bầu Đức sắp bán nhà máy đường?

Làm ăn thua lỗ, bầu Đức sắp bán nhà máy đường?

Tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn dẫn nguồn tin riêng cho biết Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai muốn bán nhà máy đường của mình tại Lào cho Tập đoàn Thành Thành Công (TTC).

Hiện TTC chưa có bình luận gì về thông tin này nhưng nguồn tin của Thời báo kinh tế Sài Gòn cho rằng hiện có hai phương án, đó là là HAGL bán lại một phần, hoặc bán toàn bộ nhà máy đường tại Lào cho TTC.

Cũng theo nguồn tin giấu tên trong ngành mía đường này, có thể trong tháng 9 tới đây, mọi thông tin sẽ được các bên liên quan công bố rộng rãi cho các cổ đông và công chúng.

Mối quan hệ giữa TTC và HAGL cũng được duy trì nhiều năm qua kể từ sau khi HAGL trồng mía ở Lào. Theo đó, từ những ngày đầu, đường thô của HAGL được bán lại cho một trong các công ty mía đường thuộc tập đoàn TTC để sản xuất thành đường tinh luyện.

Thời gian qua, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm chủ tịch HĐQT gây sự chú ý của giới kinh doanh khi báo lỗ lên tới nghìn tỷ đồng. Chính vì vậy, động thái này được cho là “giải pháp” tình thế cho bầu Đức.

Báo cáo tài chính quý 2/2016 của HAG cho thấy, doanh thu của tập đoàn đạt 2.029 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 315 tỷ đồng, doanh thu tài chính 290 tỷ đồng, chi phí tài chính 510 tỷ đồng, chi phí bán hàng 56 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 249 tỷ đồng, các khoản lỗ bất thường 942 tỷ đồng, lỗ trước thuế 1.162 tỷ đồng.

Theo giải trình của HAG, lỗ trước thuế của Tập đoàn lên tới 1.162 tỷ đồng chủ yếu do các nguyên nhân thanh lý bất động sản tại TP. HCM gây lỗ 413 tỷ đồng, đánh giá lại các tài sản không hiệu quả 530 tỷ đồng và lỗ do lãi vay.

Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2016 của HAG tăng 70% so với cùng kỳ, lên 782 tỷ đồng. Tính riêng trong 2 năm nay, Tập đoàn đã phải trả tới 500 tỷ đồng tiền lãi, gấp đôi so với cùng kỳ. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày doanh nghiệp trả lãi ngân hàng gần 5,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn, tính đến thời điểm 30/6/2016, tổng tài sản HAG tăng nhẹ lên 51.175 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng 61 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn là 15.581 tỷ đồng và nợ dài hạn là 17.441 tỷ đồng.

SHARE