Lại thêm Sở Nội vụ Quảng Ninh có số lãnh đạo vượt quy định

0
9

 

Sở Nội vụ Quảng Ninh nằm trong trụ sở Liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Quangninh.gov.vn.

Giống như Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh hiện có 6 lãnh đạo. Trong đó, Giám đốc Sở là bà Lê Thị Hạnh, 5 Phó giám đốc Sở gồm ông Lê Quý Hiệp, ông Nguyễn Hồng Phương, bà Nguyễn Thị Thơm, ông Nguyễn Tiến Dương và bà Vũ Thị Mai Anh.

Trao đổi với PV, Bà Lê Thị Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh lý giải nguyên nhân Sở này có đến 5 phó giám đốc, vượt quá quy định của Chính phủ.

“Trước đây thì Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh sáp nhập 3 đơn vị lại. Chuyển chức năng nhiệm vụ Thi đua khen thưởng từ UBND tỉnh về. Thứ 2 nữa là, chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo từ Ban dân tộc tôn giáo về. Trong số đó, còn mấy tháng nữa là anh Lê Quý Hiệp, Phó GĐ Sở sẽ về hưu. Trong quá trình sắp xếp ấy, tỉnh thường xuyên điều chuyển. Một đồng chí Phó GĐ Sở nữa thì thi tuyển từ năm kia, năm nay bổ nhiệm. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực quản lý đa ngành, cùng với trước đây có quy định thông tư về việc đồng chí Trưởng ban thi đua thì đồng thời là Phó giám đốc Sở. Sắp tới thì anh Hiệp sẽ nghỉ. Việc như thế do quá trình sắp xếp của tỉnh, do quá độ, do đa ngành, do bố trí cán bộ… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tỉnh sắp xếp và trong quá trình làm lại điều chỉnh cán bộ đi đâu đó”, bà Lê Thị Hạnh thông tin.

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở nêu rõ: “Số lượng Phó giám đốc sở không quá 3 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người”.

Theo Kiến thức