Lạ kỳ chiến đấu cơ AV-8B có thể bay như trực thăng

AV-8B Harrier II chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công nhanh, từ hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất tới trinh sát vũ trang.

Lạ kỳ chiến đấu cơ AV-8B có thể bay như trực thăng

Shares

Shares

45 queries in 2.669 seconds.