Là đàn ông…Chúng tôi luôn có mỗi khổ thầm kín vào mỗi buổi sáng sớm.

0
7
SHARE