Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tới sự cố Formosa

0
7

Sau quá trình phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm rõ các sai phạm, Bộ Tài nguyên – Môi trường thi hành kỷ luật nhiều cá nhân có liên quan tới sự cố môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

(Công An Nhân Dân)

SHARE