Kỳ lạ hệ thống cầu phao của Quân đội Pháp

Hệ thống cầu phao của Quân đội Pháp không giống với các nước khác ở một điểm đó là nó có rất nhiều... phao.

Kỳ lạ hệ thống cầu phao của Quân đội Pháp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.123 seconds.