Kỳ dị dàn pháo “khủng” trong cuộc chiến đẫm máu nhất châu Âu

Việc sử dụng hầm hào trong Chiến tranh Thế giới thứ 1 không hề giúp bảo vệ binh sĩ tốt hơn mà còn khiến họ chết nhanh hơn vì pháo kích.