Kinh tế VN tăng 6,2% năm 2016, còn khó khăn năm 2017

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.