Kinh ngạc “văn hóa” súng đạn ở Cộng hòa Séc

Giống Mỹ và khác với các nước còn lại trong EU, chính phủ Séc có chính sách nới lỏng đối với việc sở hữu súng đạn trong dân thường.

Kinh ngạc “văn hóa” súng đạn ở Cộng hòa Séc

Shares

Shares

30 queries in 2.111 seconds.