Kinh ngạc tột độ phiên bản xe tăng T-54/55 của Israel

Không thể tin rằng chính Israel cũng tham gia sử dụng xe tăng T-54/55, thậm chí là phát triển nó thành nhiều phiên bản hiện đại còn hơn cả mẫu của Liên Xô.

Kinh ngạc tột độ phiên bản xe tăng T-54/55 của Israel

Shares

Shares

23 queries in 1.803 seconds.