Kinh ngạc sức công phá của vũ khí laser năng lượng cao

Không có tiếng động, bay nhanh như chớp là sức mạnh vô cùng khủng khiếp của vũ khí laser năng lượng cao.

Kinh ngạc sức công phá của vũ khí laser năng lượng cao

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.368 seconds.