Kinh ngạc số lượng máy bay Ukraine vừa bổ sung để “đấu” Nga

Quả thật vô cùng kinh ngạc khi số lượng máy bay chiến đấu được Kiev bổ sung khẩn cấp cho Không quân Ukraine chỉ là 10 chiếc, nhưng trong đó chỉ có 3 tiêm kích đã cũ, lôi từ trong kho ra sử dụng lại.