Kinh ngạc: phi đội F-35 Mỹ dàn quân ngay biên giới liên Triều