Kinh ngạc: “Pháo đài bay” B-52, B-1B, B-2 đang cùng ở Guam

0
14