Kinh ngạc căn cứ ngầm vĩ đại của người Nga ở Sevastopol

Hệ thống đường hầm bí mật chứa tàu ngầm kiêm đường di chuyển xuyên đất liền được người Nga xây dựng ở Sevastopol thực sự vĩ đại đến không tưởng.

Kinh ngạc căn cứ ngầm vĩ đại của người Nga ở Sevastopol

Shares

Shares

26 queries in 2.431 seconds.