Kinh ngạc cách lính Đức “bắt sống” T-34 bằng lựu đạn chống tăng

Loại lựu đạn này đòi hỏi binh lính Đức phải trực tiếp "sờ" vào được xe tăng Liên Xô trước khi giật chốt để có thể tung đòn tiêu diệt kíp chiến đấu ngồi bên trong xe mà không làm nó hư hại quá nhiều.

SHARE