Kinh hoàng sức mạnh chấn động toàn cầu của siêu bom Tsar-bomba

Siêu bom Tsar Bomba (bom sa hoàng) của Liên Xô tạo ra sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp, khiến cả thế giới bị chấn động tới tận ngày nay, sau nửa thế kỷ.

Kinh hoàng sức mạnh chấn động toàn cầu của siêu bom Tsar-bomba

Shares

Shares

25 queries in 1.923 seconds.