Kinh hoàng: Mỹ tốn 60 triệu USD để… phá tàu sân bay

SHARE