Kinh hãi: Súng chống tăng RPG-29 bán tràn lan ở chợ đen Syria

0
51
SHARE