Kinh hãi sức mạnh của siêu pháo tự động Mk44 Bushmaster II

Sử dụng cỡ đạn 30x173mm, khẩu pháo này có khả năng bắn với tốc độ khoảng 200 viên mỗi phút. Đạn của Mk44 Bushmaster II được lập trình để phát nổ trên đầu quân địch dễ dàng tiêu diệt binh lính địch ngay bên dưới chiến hào.

SHARE