Kinh hãi buồng giam tra tấn của IS ở thị trấn Manbij

0
7