Kinh dị phiên bản xe tăng T-55 Enigma của Iraq

Được biết đến là loại xe tăng phổ biến nhất thế giới, nhiều quốc gia đã cố nâng cấp T-55 và phiên bản T-55 Enigma của Iraq là một trong số những nỗ lực nâng cấp đáng chú ý nhất hồi những năm 90 của thế kỷ trước.