Kiểm điểm cán bộ liên quan việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

0
5

Ảnh từ internet.

Thứ trưởng Tuấn nói rằng đây là vụ việc phức tạp nhưng Bộ Nội vụ với tinh thần, trách nhiệm đã hoàn thành báo cáo và trình Thủ tướng trong tháng 9, muộn hơn so với yêu cầu vài ngày.

Về trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong khen thưởng, bổ nhiệm ông Thanh, ông Tuấn cho hay, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã nghiêm túc chấp hành, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác Ban Cán sự Đảng để triển khai, phối hợp với tổ công tác của UBKTTW để thực hiện nhiệm vụ này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, từ chuyên viên theo dõi đến người đứng đầu Vụ, Ban Cán sự đã thực hiện đảm bảo nghiêm túc, thẳng thắn nhìn vào trách nhiệm của mình để kiểm điểm, đảm bảo tính cầu thị, khách quan, đúng chức trách, trách nhiệm của từng người. Ông Tuấn cũng cho biết báo cáo đã được gửi lên các cấp có thẩm quyền xem xét nhưng khi chưa có kết luận chính thức thì chưa thể công bố: “Khi nhận được thông báo ý kiến của cấp có thẩm quyền, chúng tôi sẽ công bố công khai kết quả kiểm điểm này. Trách nhiệm đến đâu sẽ kiểm điểm đến đó”.

Về hiện tượng “cả huyện làm quan” do có anh em họ hàng làm quan, Bộ Nội vụ cho hay, khâu bổ nhiệm được thực hiện theo phân cấp quản lý, sau khi báo chí và dư luận nêu ra thì các cơ quan của Bộ đã theo phân cấp thẩm quyền tự thẩm tra và báo cáo.

Bộ Nội vụ thời gian tới theo chương trình công tác của Bộ Chính trị và Chính phủ đang tiến hành sửa đổi các quy định về phân cấp và quy chế về bổ nhiệm cán bộ. Trên cơ sở đề án này, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành quy định về công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, trong đó nghiên cứu để các quy định về tuyển chọn đảm bảo quy trình chặt chẽ, tránh tiêu cực trong khâu bổ nhiệm.

Theo PLO

SHARE