Khủng hoảng nghiêm trọng, Quân đội Venezuela vẫn duyệt binh hoành tráng

0
28