Khủng hoảng Marawi: Nơi quân đội Philippines thể hiện bản lĩnh

Với trang bị thiếu thốn, hỏa lực yểm trợ ít ỏi và phải đối đầu với một kẻ thù cực kỳ khó chịu, khiến Philippines gần như không có điểm tựa ở Marawi.

SHARE