Không tuân lệnh Thủ tướng: Thanh Hóa rút kinh nghiệm, làm tiếp

0
14

Phối cảnh Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi Thủ tướng Chính phủ.

Đề cập đến việc ngày 24/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tại các địa phương, Bộ Xây dựng cho rằng: Về nguyên tắc, sau khi Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng thì UBND tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện báo cáo việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung thành phố Thanh Hóa để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và chỉ được phép tiếp tục thực hiện dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận.

Thực tế, Thanh Hóa đã không làm việc này. Hiện nay, trụ sở làm việc cũ của Thành ủy, hội đồng nhân dân, UBND thành phố Thanh Hóa đã được phá dỡ và giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Còn các cơ quan thuộc Thành ủy, HĐND-UBND thành phố Thanh Hóa đang phải bố trí tại nơi làm việc tạm.

Bộ Xây dựng cũng cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo đoàn kiểm tra của Bộ về việc xây trung tâm hành chính công này và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục được triển khai thực hiện dự án.

Do vậy Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng trụ sở mới, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ hoạt động của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thanh Hóa, cũng như thực hiện những cam kết với nhà đầu tư theo hợp đồng BT đã ký kết.

Từ thực trạng quá trình đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung thành phố Thanh Hóa, kết quả kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tuân thủ và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đồng ý với kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, cho phép tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung thành phố Thanh Hóa để đáp ứng yêu cầu về trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thanh Hóa, đồng thời đảm bảo lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư.

“UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát các nội dung liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án Khu trung tâm hành chính tập trung thành phố Thanh Hóa”, Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Dự án Khu trung tâm hành chính tập trung thành phố Thanh Hóa thuộc dự án nhóm B có tổng mức đầu tư là 655 tỷ đồng, đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo triển khai từ năm 2012. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn khó khăn, chưa có khả năng cân đối nguồn vốn, Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo quy định của Luật Đầu tư công, việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Hiện nay Dự án đã cơ bản hoàn thành việc san lấp mặt bằng và chuẩn bị thi công các hạng mục công trình Khu hành chính tập trung thành phố Thanh Hóa.