Không quân Hàn Quốc, Mỹ tập trận: Quyết không nể Triều Tiên