Không phải gì chứ ! Duyệt binh TQ nhìn mà hoa cả mắt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.865 seconds.