Không ngờ con sông thế này mà câu được toàn cá khủng, rồi mấy anh ấy quyết định nhậu luôn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.071 seconds.