Không cần Israel, Việt Nam tự “độ” hỏa lực xe tăng T-55

0
23