Không cần Israel, Việt Nam tự “độ” hỏa lực xe tăng T-55

Trong tương lai gần, các xe tăng T-55 của Việt Nam có thể sẽ được trang bị bộ nạp đạn bán tự động trong nước chế tạo.

Không cần Israel, Việt Nam tự “độ” hỏa lực xe tăng T-55

Shares

Shares

46 queries in 2.725 seconds.