Khởi tố Trương Duy Nhất về hành vi đó là vô lý! *

Theo tôi bộ công an quy cho Trương Duy Nhất tội “Lợi dụng giấy tờ cơ quan mua nhà đất không qua dấu giá gây thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước” là rất vô lý!

Ngày 10/6/2019 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra thông báo khởi tố ông Trương Duy Nhất tội “lợi dụng giấy tờ cơ quan mua nhà đất không qua đấu giá gây thất thoát tài sản nhà nước”, theo tôi cũng như dư luận chung là không thuyết phục, bởi:
Tôi làm báo quốc doanh hơn 30 năm, cộng tác, quen biết nhiều tờ báo ở Việt Nam thì không có chuyện một trưởng đại diện chi nhánh của tờ báo nào lại có quyền phán xét đến việc mua, bán trụ sở của chi nhánh.
Các tờ báo như Đại Đoàn Kết (ĐĐK) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ về tài chính thì việc mua, bán tài sản lớn như văn phòng chi nhánh thì tổng biên tập phải thông qua hội nghị CBNV, báo cáo cơ quan chủ quản (Chủ quản báo ĐĐK là ủy ban trung ương MTTQVN) mua văn phòng ở đâu, bằng nguồn tài chính nào… và chỉ được mua khi cơ quan chủ quản phê duyệt. Nếu là tiền mua của báo thì dễ được phê duyệt hơn xin tiền ngân sách. 
Khi được phê duyệt rồi thì mọi chữ ký quyết định phải là chủ tài khoản ông tổng biên tập (TBT). Đại diện trưởng chi nhánh chỉ là quen biết ở địa phương tìm địa điểm, giao dịch giấy tờ chứ không có quyền quyết định mua hay không mua với giá nào vì không phải là chủ tài khoản. Giả thử nếu đại diện trưởng được ủy quyền ký gì đó thì cũng chỉ là ký “nháy” như kiểu “đặt cọc” trong mua, bán chứ không thể ký quyết định để đóng dấu cơ quan. Trong trường hợp này nếu ông Đinh Đức Lập TBT báo ĐĐK ủy quyền cho ông Trương Duy Nhất  ký mua mà đóng dấu các văn bản là sai, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nặng hơn người được ủy quyền.
Sau khi diễn ra việc báo ĐĐK bán trụ sở chi nhánh cho “tư nhân” tôi tiếp xúc với nhiều CBNV ở báo ĐĐK thì không ai nói ông Trương Duy Nhất  có vai trò gì trong việc bán trụ sở mà toàn tố cáo, kiện ông tổng biên tập Đinh Đức Lập tội trù dập phóng viên và bán mờ ám trụ sở báo ở Đà Nẵng. Nhóm phóng viên đã kiện ông TBT Đinh Đức Lập ra tòa về vụ trên (Vụ này ông Lập thua kiện).
Đặc biệt người quyết định việc mua, bán này là ông TBT Đinh Đức Lập lại chưa thấy bị truy tố, vì vậy, việc quy ông Trương Duy Nhất  lợi dụng giấy tờ cơ quan “mua nhà không qua đấu giá” là vô lý,có phải việc bộ công an khởi tố Trương Duy Nhất  là vấn đề khác? Sau khi ra từ năm 2015 ông Trương Duy Nhất  vẫn viết bài phản biện mà bài cuối cùng trước khi sang Bangkok tị nạn là bài “rượu tướng” nói về “ngôi sao đang lên” Nguyễn Mạnh Hùng đương kim bộ trượng bộ thông tin truyền thông với với hy vọng sẽ “dọn dẹp mạng xã hội”cho đảng.
Cần phải khẳng định rằng,ở nhiều tờ báo mà tôi biết thì việc lãnh đạo các báo xin chính quyền các địa phương mua đất, nhà giá ưu đãi, không qua đấu thầu (chủ yếu chỉ tính việc chi trả đền bù giải phóng mặt bằng…) để làm trụ sở, văn phòng, chia cho CBNV làm nhà ở (nhiều người đã có nhà bán cải thiện) là phổ biến. Báo công an nhân dân cũng có khu đất làm khu chung cư cho CBNV ở đường Khuất Duy Tiến kéo dài (đang có kiện cáo om xòm) có phải mua của thành phố Hà Nội qua đấu giá không? Ở đây việc báo ĐĐK được chính quyền Đà Nẵng cho mua nhà ưu đãi thậm chí cấp không cũng là hợp lý vì báo ĐĐK là cơ quan ngôn luận của đảng, nhà nước không kinh doanh. Cũng như các khu đất đang làm văn phòng của các báo và chi nhánh báo Nhân dân, Quân đội, Tiền Phong, Lao động, Tuổi trẻ… có phải mua qua đấu giá không?
Vậy sai phạm trong vụ Trương Duy Nhất  là việc bán trụ sở được mua không qua đấu giá cho Vũ Nhôm (kẻ đang làm mưa, làm gió do có các “ông anh” ở bộ công an bảo kê mà bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng phải sợ) mà việc này do lãnh đạo tờ báo, cơ quan chủ quản UBTW MTTQVN quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải kẻ chỉ là trưởng chi nhánh quyền hành ngang một phòng ở cơ quan báo thừa lệnh đi giao dịch hoặc được ủy quyền việc gì là Trương Duy Nhất .
Theo tôi bộ công an quy cho Trương Duy Nhất  tội “Lợi dụng giấy tờ cơ quan mua nhà đất không qua dấu giá gây thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước” là rất vô lý!
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Theo Việt Nam Thời Báo