Khởi động xe tăng bằng cách quay tay cực bá đạo!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.780 seconds.