Khỏi cần Iskander, tên lửa Tochka có thể khiến NATO trả giá

0
7
SHARE