Khoảng 29% người Mỹ gốc Việt có bằng cử nhân

0
7

Nhiều di dân gốc Hmong tại California đến như là những người tị nạn chiến tranh và diệt chủng và đã gặp khó khăn, vẫn còn là một trong những nhóm sắc dân nghèo nhất trong tiểu bang. Ngược lại, các di dân Đài Loan đến California với nhiều tiền và học vấn hơn, và hiện họ được xếp hạng trong số những nhóm sắc tộc giàu có nhất của tiểu bang.

Khoảng 70% người Mỹ gốc Ấn Độ lớn hơn 25 tuổi có bằng cử nhân, nhưng điều đó chỉ thật đối với 10% người Mỹ gốc Lào tại California. Những khác biệt như thế này là điều thúc đẩy các nhà lập pháp đệ trình dự luật mà sẽ đòi hỏi các trường cao đẳng và đại học tiểu bang và các cơ quan sức khỏe thu thập tài liệu chi tiết hơn đối với ít nhất hàng chục sắc dân gốc Á, đúng hơn là gộp chung họ lại trong một loại duy nhất.

Dự Luật AB 176 đã được Thượng Viện thống nhất thông qua và chỉ một phiếu chống tại Hạ Viện.

Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Thống Đốc California Jerry Brown đã phủ quyết nó, nêu ra quan ngại về “sự gia tăng chưa từng có ước muốn xếp thành tầng.”

“Việc phân chia người dân thành sắc dân hay những loại thành phần phụ khác có thể sinh ra nhiều thông tin hơn, nhưng không nhất thiết là sáng suốt hơn về những hành động theo sau đó,” Brown viết trong thông điệp phủ quyết của ông như thế. “Chỉ tập trung vào việc nhận dạng sắc dân không thôi thì có thể là không đủ.”

Sau đây là tỉ lệ phần trăm có bằng cử nhân hay cao hơn trong các sắc dân di dân tại Mỹ theo nghiên cứu bởi Vận Động Cho Cơ Hội Đại Học:

– Ấn Độ: 70%,

– Mã Lai Á: 63%,

– Bangladesh: 58%,

– Đại Hàn: 56%,

– Trung Quốc: 52%,

– Nhật Bản: 51%,

– Việt Nam: 29%,

– Cam Bốt: 16%,

– Hmong: 13%,

– Lào: 10%

Theo Viet Bao

SHARE