Khoa trưởng University of Texas nghỉ việc vì luật súng

0
5

Ông Fritz Steiner. (Hình: Gary Gershoff/Getty Images)

Tuần trước, một khoa trưởng tại Đại Học University of Texas-Austin đã loan báo rằng ông sẽ từ chức, viện lý do ông lo ngại về luật tự do mang súng vào trường đại học công, sẽ có hiệu lực vào Tháng Tám, nhằm cho phép những ai có giấy phép lận súng trong người vào các khuôn viên đại học, tờ USA Today loan tin.

Ông Fritz Steiner, khoa trưởng đại học kiến thức từ 15 năm qua, sẽ rời khỏi Đại Học University of Texas-Austin vào Tháng Sáu sau khi nhận chức vụ khoa trưởng đại học thiết kế tại Đại Học University of Pennsylvania.

Lên tiếng với tờ Texas Tribune, ông Fritz Steiner nói rằng lẽ ra ông đã không phải xin việc tại nơi khác nếu không vì có luật cho tự do mang súng vào khuôn viên đại học, bởi vì ông cảm thấy mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho một đạo luật mà ông không tin tưởng chút nào.

Hôm 17 Tháng Hai, Viện Trưởng Gregory Fenves của Đại Học University of Texas-Austin có viết thư cho chủ tịch hệ thống đại học University of Texas rằng ông lo ngại rằng luật cho phép công khai mang súng vào các trường đại học sẽ làm suy giảm khả năng duy trì số lượng nhân viên và sinh viên hiện có tại các trường đại học trong hệ thống đại học này

:NV:

SHARE