Kho bạc Nhà nước Huy động thành công 6.933 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

0
14

 

Kho bạc Nhà nước Huy động thành công 6.933 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong phiên đấu thầu, Kho bạc đã phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng cho 5 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,15- 5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,22%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.411 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,43- 5,90%/năm. Kết quả, huy động được 810 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,48%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.151 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,70- 7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,74%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 450 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.225 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,09- 7,70%/năm. Kết quả, huy động được 930 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,10%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.628,2 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50- 8,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.493,2 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,63%/năm, thấp hơn 0,05% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/4/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công trên 81.580 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

BNEWS/TTXVN

SHARE