Khi máy bay hết giờ bay và hạn sử dụng thì người ta sẽ làm gì?

Shares

Shares

25 queries in 2.192 seconds.