Khi máy bay hết giờ bay và hạn sử dụng thì người ta sẽ làm gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.778 seconds.