Khi làm rơi đồ trên đường và cần sự trợ giúp, ai sẽ ra tay giúp đỡ?

0
7
SHARE