Khí hiệu ứng nhà kính tăng kỷ lục trong 2018 (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt