Khi cô ấy nói với tôi là ngồi xa em ra đừng ngồi gần em nữa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 3.098 seconds.